Reiki,bioterapia,uzdrawianie duchowe,energia uniwersalna

Energia Uniwersalna

dang.jpg dr Luong Minh Dang-pierwszy nauczyciel Spiritual Human Yoga.Universal Energy, Spiritual Human Yoga, Mankind Enlightenment Love

Głównym celem metody Energii Uniwersalnej jest uzyskanie zrównoważonego stanu ciała, umysłu i duszy. Jest ona oparta na technikach przekazu energii, której celem jest pomoc w osiągnięciu zdrowia, szczęścia i rozwoju duchowego.
Metoda oparta jest na “otwarciu” (aktywacji) 6 czakr, które są centrami energetycznymi naszego ciała. Aktywacja czakr pozwala nam skuteczniej przekazywać Energię Uniwersalną sobie i innym ludziom. Przepływ Energii Uniwersalnej w ciele pomaga w zrównoważeniu systemu energetycznego. Główne centra energetyczne ciała ludzkiego, znane również jako czakry (sanskr. "koło"), są związane z organami wewnętrznymi. Są to centra przyswajania energii uniwersalnej, którą zamieniają w energię ludzką, aby scharmonizować energetycznie organy wewnętrzne i całe ludzkie ciało.
Czakra 7 na szczycie głowy najsilniej odbiera energię uniwersalną, a czakra 6 na środku czoła, zwana również "trzecim okiem" najsilniej przekazuje energię innym ludziom. W zależności od ukończonego poziomu, uczniowie przekazują energię poprzez ręce lub przez swoją 6 czakrę.
Dzięki stosowaniu tej metody możemy coraz bardziej wypełniać się miłością i współczuciem, które nie pozostają bez wpływu na nasze życie i dobre samopoczucie; spontanicznie coraz mniej skupiamy się na tym, co nieistotne, małostkowe i egoistyczne zamiast tego koncentrując się na tym, co naprawdę ważne i doświadczamy głębokiej wewnętrznej radości i szczęściu.
Mistrz Luong Minh Dang, założyciel Szkoły, pragnął, aby każdy z uczniów starał się stosować te techniki i nauki w codziennym życiu, dla siebie, swojej rodziny i wszystkich ludzi wokół, a tym samym pomagać całej ludzkości.
Mistrz Luong Minh Dang - twórca szkoły Energii Uniwersalnej - urodził się w My Tho w południowym Wietnamie, 30 stycznia 1942 roku. W 1985 Mistrz Dang wyemigrował do USA. Metoda Energii Uniwersalnej, stworzona przez Mistrza Danga, w innych krajach znana jest również pod innymi nazwami: Ludzka i Uniwersalna Energia (Human and Universal Energy, HUE), Duchowa Ludzka Joga (Spiritual Human Yoga, SHY) oraz Ludzkość, Oświecenie, Miłość (Mankind Enligthenment Love, MEL).