Reiki,bioterapia,uzdrawianie duchowe,energia uniwersalna

Uzdrawianie duchowe

Zygmunt henryk szcepański.jpg mój nauczyciel duchowego uzdrawiania Zygmunt Henryk Szczepański

Uzdrowienie umysłu, ciała i ducha potrzebuje mocy Bożej aby w pełni przywrócić równowagę danego człowieka. Nie ważne czy to złamana noga czy depresja, choroba często zaczyna się w umyśle lub na głębszym poziomie ducha. 

Obecnie wśród ludzi wyraźnie wyczuwa się głód związany z Boską Mocą. Nie podlega to zagadnieniom filozofii, ale człowiek coraz bardziej doświadcza nadprzyrodzonych zjawisk. A tylko przez osobiste doświadczenia można potężnie wzrosnąć. Proces ten działa jak skalpel na mózg podczas udanej operacji. Wyższa Świadomość ma zdolność do przywracania duchowego ubóstwa człowieka. 

W dzisiejszym świecie duchowe uzdrowienie często jest postrzegane jako religia, wierzenie w Boga, doktryna danego człowieka i jego osobiste relacje z Bogiem. Kłócą się między sobą wyznawcy różnych religii o skuteczność ich uzdrowicieli w zależności od punktu widzenia danej religii. Niestety nie tędy droga! 

Duchowe uzdrowienie odnosi się do wspólnych doświadczeń z różnych punktów widzenia. Jest to doświadczenie z udziałem świadomości i relacji z czymś co wykracza poza osobiste "ja", jak i ludzkiego porządku rzeczy. Temu czemuś nadano różne nazwy: Bóg, Wyższa Energia, Kosmiczna Świadomość lecz należy wiedzieć, że podobne doświadczenie może pojawić się nawet u ateistów, w czasie głębokiej kontemplacji w czystce ich umysłu i serca.
Mówi się, że każdy ma zdolność uzdrawiania. Niestety - stres, negatywna postawa, gniew, zazdrość a nawet złe odżywienie i wiele innych czynników może zablokować ten mechanizm. 

Prawdziwy duchowy uzdrowiciel kładzie rękę na ciele potrzebującego i jest kanałem uzdrawiającej energii. Zdarza się, że uzdrowienie nie zawsze zadziała na poziomie fizycznym, choroba może pozostać lecz wzrastają zdolności radzenia sobie w trudnej sytuacji. Chory człowiek otrzymuje na tyle siły, że sam umie godnie przejść przez pasmo własnej udręki spowodowanej fizycznym cierpieniem. 

Czasami uzdrowienie nie zadziała w ogóle, niektóre osoby podświadomie blokują siły lecznicze, skazują siebie na inny los, mają potrzebę być ciągle chorymi albo chcą już odejść od fizycznego życia. Uzdrowienie duchowe to nie tylko temat życia lecz również spokojna śmierć. 
Zazwyczaj uzdrowiciel aby rozpocząć uzdrowienie zestraja się z energią chorego, wtedy za pomocą ręki skanuje ciało w celu czytania poziomu energii w ciele potrzebującej osoby. To nie wahadełko czy inne fizyczne wskaźniki pokazują problem, człowiek o wyższej energii wyczuwa miejsce o niskiej lub zablokowanej energii, które powinno być leczone.